Szkoła Podstawowa w Grzmiącej. 

„Jesteśmy na pTAK”

Czerwiec 10, 2015 | Tekst: Danuta Biegańska

Sprawozdanie z realizacji
Programu  działań

„Szkoła na pTAK”
Zespół Szkół w Grzmiącej.


Szkoła na pTAK! to ogólnopolska akcja edukacyjna poświęcona Przyrodzie, a w szczególności ptakom. Jest częścią realizowanej przez Ptaki Polskie, Ogólnopolskiej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!

Głównym założeniem kampanii  jest zwrócenie uwagi na świat obok nas,  na tych wszystkich,
z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy.
Realizacja  Programu  działań „Szkoła na pTAK” w naszej placówce,  wykazała postawę szacunku dla bioróżnorodności oraz współodpowiedzialności, zrozumienia i otwartości wobec idei i działań związanych z jej ochroną.

Imponujące zaangażowanie wykazał pan Andrzej Anderman. Uczniowie klas V i VI wykonali pod jego opieką, zaprojektowane przez siebie budki lęgowe i karmniki. Budki lęgowe zostały umieszczone w okolicy szkoły pod profesjonalnym okiem nauczyciela przyrody. Karmniki oczekują na sezon zimowy, a najmłodsi uczniowie już zadeklarowali chęć dokarmiania ptaków. Z inicjatywy A. Andermana  powstała strona internetowa - http://szkolanaptak.ugu.pl, gdzie sukcesywnie są zamieszczane fotografie ptaków,  wykonane przez uczniów,  a przede wszystkim relacje i fotoreportaż z działań realizowanych w ramach szkolnego programu. Polecamy stronę nauczyciela p. Andrzeja Andermana - miłośnika ptaków http://FotoPtak.republika.pl.
Ptaki i ptaszki z recyklingu powstawały podczas licznych spotkań dzieci w świetlicy szkolnej – bieżącego instruktażu sztuki składania papieru udzielała pani Anna Ludwiczak.
Inicjatorką szkolnego konkursu plastycznego „Ptaki zimujące w Polsce” była pani  Anita Gardzioła. 

W kategorii klasy I-III  pierwsze miejsce otrzymała praca Nikoli Chojnickiej, drugą lokatę zdobyła Dominika Osowska, a trzecią Jan Łastówka. W kategorii klas starszych  uznanie komisji zyskała praca Natalii Zaleskiej - I miejsce, II miejsce należało do Wiktorii Wieliczko, a trzecie do Huberta Westerlich.

Pomysłowością wykazali się uczniowie z klasy I b . W oczekiwaniu na przylot bocianów wspólnie
z wychowawczynią  panią Grażyną Watemborska wykonali minigniazda i plastelinowe figurki tychże ptaków.

Bociany były także bohaterami prac uczniów klasy II. Pod opieką pani Danuty Żurawskiej powstały opracowania  zawierające informacje i ciekawostki z życia ptaków wzbogacone ilustracjami wykonanymi podczas grupowej. Pięć zespołów konkurowało z sobą podczas się quizu przyrodniczego. Uczniowie musieli się zmierzyć z kilkoma konkurencjami i  zagadkami o różnym stopniu trudności. Dzieci  wykazały szczególny rodzaj zainteresowania tematem, prowadząc monitoring zachowania bocianów, których gniazdo znajduje się na terenie dawnego gospodarstwa rolnego w Grzmiącej. Zaobserwowano przylot jednego osobnika, po kilku dniach drugiego, prace nad poprawą gniazda. Wreszcie , dzięki wytrwałości „małych podglądaczy”, udało się spostrzec panią bocianową wysiadującą jajka.  Obserwatorzy oczekują z niecierpliwością, ile to też bocianiątek przyjdzie na świat?

W szkolną przestrzeń komunikacyjną  „Szkoła na pTAK” włączyła się pani Mariola Rozmacińska organizując Konkurs recytatorski , którego  bohaterem lirycznym był ptak. Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę ochrony ptaków i ich przestrzeni życiowej poprzez ukazanie ich poetyckiego obrazu, wywołanie pozytywnych skojarzeń wypływających z gry słów  P+ TAK oraz rozwijanie zainteresowań poezją. Zaprezentowano m.in. wiersze autorstwa M. Konopnickiej,
J. Brzechwy, J. Tuwima i M. Szpulak-Trzebiatowskiej. Laureatki konkursu  Natalia Zaleska i  Aleksandra Chomicz otrzymały nagrody.

Wystawę tematycznych materiałów bibliotecznych zorganizowała Danuta Biegańska. Uczniowie
z zainteresowaniem sięgali po pozycje prezentujące bogactwo i piękno skrzydlatych przyjaciół ludzi. Atutem wystawy były także wyjątkowe zdjęcia ptaków i różnorodnych ekosystemów – miejsc ich bytowania.

Zaproponowany przez koordynatorkę Danutę Biegańską temat okazał się  tematem atrakcyjnym społecznie, wart zainteresowania i zaangażowania. Należy sadzić, że podjęte działania nie okażą się jednorazowe i będziemy kontynuować promocję  wartości jakie niesie ze sobą Przyroda oraz idee jej ochrony.