Szkoła Podstawowa w Grzmiącej. 

Stołówka

image
Nasza szkoła posiada własną stołówkę. Na obiady uczęszcza 389 dzieci.

Wyposażenia stołówki szkolnej dokonano dzięki pomocy Agencji Nieruchomości Rolnej - Oddział Terenowy w Szczecinie. Wartość pomocy: 7493 zł, t.j. 62% wartości przedsięwzięcia. 

Na stołówce pracuje dwóch stałych pracowników i czterech interwencyjnych. Stołówka prowadzi działalność dodatkową, m.in. imprezy okolicznościowe itp. Podczas wakacji ze stołówki korzystają koloniści.