Szkoła Podstawowa w Grzmiącej. 

Świetlica

image
Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Odbywają się tu również dodatkowe zajęcia przedmiotowe.

Spędzanie czasu w świetlicy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości i rozwijają umiejętności oraz dają szansę rozwiązywania problemów uczniów.

image
Dbamy o wyzwalanie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci. Zajęcia w świetlicy umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Przede wszystkim jednak kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, ważną nie tylko  w dzieciństwie, ale też w "dorosłym" życiu.

image
Oprócz tego oferuje dzieciom gry, zabawy sportowe i gry planszowe. Można tu również pooglądać telewizję, film wideo lub posłuchać muzyki.

Dzieci bardzo chętnie przebywają i dobrze się czują w szkolnej świetlicy.
Świetlica jest otwarta w godzinach od 7.30 do 15.00.

Opiekuje się nią pani Anna Ludwiczak, która stworzyła Naszą Małą Galerię dla uczniów ze zdolnościami plastycznymi. Uczniowie ci wykonują również laurki, kartki świąteczne i prezenty na różne okoliczności.